Custom Search

Oct 7, 2007

Beroep Trekt Uw Plant op 24 januari 2008

Beste leden/donoren/sympatisanten van Trekt Uw Plant,

Vandaag hebben we bericht gekregen over de zaak in hoger beroep die we
hebben aangespannen tegen het vonnis tegen Trekt Uw Plant van 25 april
jongstleden. Dit vonnisluidde: vrijspraak voor Trekt Uw Plant (wij zijn
geen criminele vereniging), maar 15 euro boete voor 2 leden en
strafopschorting voor de overige drie leden vanwege het bezit van een
cannabisplantje. Deze beroepszaak zal plaatsvinden op

*24 januari 2008, voor de 13e kamer van het Hof van Beroep, Waalse Kaai
35 a, vanaf** 9 uur. *

Namens Trekt Uw Plant zal onze advocaat pleiten dat dit vonnis onterecht
is, aangezien wij ons volledig hebben gehouden aan de ministeriële
richtlijn van januari 2005. Niet wij, maar de rechtsonzekerheid voor
gebruikers en telers van cannabis in België zal terecht staan.

Rond deze dag zullen wij een media-actie plannen met hopelijk evenveel
succes als vorig jaar. De details daarvan zullen besproken worden op de
ledenvergadering die zal plaatsvinden op de open dag van Trekt Uw Plant: *

Zaterdag 10 november 2007, in de Lange Lozanastraat 14, vanaf 15.00 uur.*

Iedereen is hier welkom, maar alleen (betalende) leden van TUP hebben
spreekrecht. Binnenkort volgt meer informatie over deze dag.

Ben je lid maar heb je je lidmaatschap voor dit jaar (50 euro) nog niet
betaald? Ben je geen lid maar wil je het worden of wil je ons alleen
maar steunen? Voor een lidmaatschapsformulier, zie bijlage. Bedragen
kunnen gestort worden op:

Reknr. 001- 3470861- 83

Tav ENCOD vzw - Borgerhout
Onder vermelding van: TREKT UW PLANT

Alvast bedankt, beste groeten,

Stijn/Joep/Philippe

TREKT UW PLANT (vzw)
Lange Lozanastraat 14
2018 Antwerpen
België
Tel. 03 2930886 - GSM: 0479 982271 / 0495 122 644
E-mail: info@encod.org / _stijn__@inpud.org
www.trektuwplant.be

WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged