Custom Search

Oct 8, 2007

Encod Bulletin, Oktober 2007, "Vrijheid om te ademen"


Vrijheid om te ademen

[Nederlands] door Martin Veltjen. update zondag 30 september 2007 16:52

Article in: [English] [Español] [suomi] [français] [italiana]

’Als het broeikaseffect tegengegaan zou worden door een verbod op het gebruik van alle fossiele brandstoffen en hun derivaten, en op het kappen van bomen om verdere ontbossing tegen te gaan, dan is er één natuurlijke grondstof die kan voorzien in het overgrote deel van de wereldwijde behoefte aan producten als papier, voeding, textiel en bouwmateriaal. Deze jaarlijks terugkerende grondstof kan ook energie leveren voor de industrie, het transport en de huishoudens. Ondertussen kunnen de bodem en de atmosfeer op aarde zich herstellen en wordt milieuvervuiling gereduceerd. Deze duurzame grondstof doet alles tegelijk en is een oude bekende: vezelhennep’

In 1998 beloofde het Nederlandse bedrijf Hempflax een beloning van €100.000 voor diegene die kon bewijzen dat bovenstaande bewering fout was. Tot vandaag heeft nog niemand deze som kunnen opeisen. Onderzoek en feiten tonen ondertussen aan dat hennep wel eens de genezing zou kunnen zijn voor onze ‘olieverslaving’. Hennep groeit bijna overal, zelfs op grond waar andere planten niet groeien en je hebt geen kunstmatige meststoffen of pesticiden nodig. Hennep is hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en genereert geen giftige bijproducten of emissie. Hennep is eenvoudig en veilig te vervoeren en kan voor werkgelegenheid zorgen in duurzame landbouw en kleinschalige industrie.

Als onze regeringen en de Verenigde Naties echt bezorgd waren over de opwarming van de aarde, zou je verwachten dat ze investeren in de productie en het gebruik van industriële hennep om dit probleem terug te dringen. Investeringen in industriële hennep worden door de meeste overheden echter vooral ontmoedigd en belemmerd. Aan de basis van dit beleid ligt natuurlijk de cannabisprohibitie zoals die werd opgelegd door de VS regering na intensieve lobbycampagnes door oliebedrijven en producenten van synthetische vezels in de jaren 30 van vorige eeuw.

Een ander gevolg van dit beleid is dat zij die het gebruik van deze plant actief promoten, worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Op 9 september werd André Fürst, eigenaar van het Zwitsers bedrijf Chanvre-Info gearresteerd. Eerder dit jaar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 29 maanden voor de handel in hennep producten (zoals thee, essentiële oliën, etc…) omdat de THC waarden van deze producten hoger waren als toegelaten.

Als hij zich had stilgehouden als een echte ‘dealer’, zou men hem waarschijnlijk volledig met rust gelaten hebben. Zijn ‘misdaad’ bestond er in dat hij het verantwoord en verstandig gebruik van hennep promootte en dat hij in de media, bij officiële conferenties en parlementaire hoorzittingen een onafhankelijke stem liet horen in het voordeel van een rationele aanpak van het verschijnsel ‘drugs’. In een poging om deze stem het zwijgen op te leggen, besloot de Zwitserse overheid de zwaarst mogelijke straf toe te passen. De brief waarmee wij vragen deze straf te herzien, kunt u hiermee ondertekenen

Terwijl de oorlog tegen cannabis en hennep in Europa wordt opgedreven, stijgt anderzijds ook de politieke steun voor de gecontroleerde distributie van heroïne. Op 21 september uitten verschillende Duitse regionale overheden (waaronder leden van de CDU, de partij van kanselier Angela Merkel) hun steun voor de uitbreiding van de proefprojecten met heroïneverstrekking die lopen in 7 Duitse steden sinds 2002. Deze overheden kwamen tot de bevinding dat de proefprojecten het algemene drugverbruik verlaagden en dat de band tussen gebruiker en dealer verbroken werd. Ook in Denemarken is er toenemende politieke steun voor heroïneproefprojecten.

Dit is natuurlijk uitstekend nieuws voor de duizenden heroïnegebruikers die baat zullen hebben bij deze projecten. Maar deze realiteit zet de absurditeit van de drugprohibitie wel flink in de verf. Aan de ene kant beweren overheden dat het cannabisverbod gerechtvaardigd is omdat de drug schadelijker wordt. Aan de andere kant geven ze toe dat het legale kanaal voor heroïne, een drug die altijd echt als schadelijk werd beschouwd, die schade en risico’s voor een groot deel kan beperken. De vraag of de ene drug schadelijker is dan de andere doet er dus eigenlijk niet meer toe. De echte vraag lijkt te zijn hoe men het drugverbod kan handhaven als een politiek dogma.

Om dit drugverbod te handhaven schat men dat er jaarlijks 15 miljard euro (meer dan 40 miljoen euro per dag) overheidsgeld wordt uitgegeven aan politie, militaire operaties en private veiligheidsfirma’s in de VS en Europa. Ook de farmaceutische sector en alcohol- en olieproducenten hebben er belang bij dat het verbod op hennep, cocabladeren en papaver blijft bestaan. Hun producten zouden immers moeten vechten voor hun plaats op de markt als er betere en goedkopere alternatieven op die markt worden toegelaten.

Omdat er geen echt politiek debat gevoerd wordt over de pro’s en contra’s van het drugverbod, heeft een relatief kleine groep regerings- en VN-ambtenaren de beslissingsmacht over het wereldwijde drugbeleid in handen. Zij dragen de kleinste last en genieten het meest voordeel bij het verder zetten van het huidige beleid. Beneden in de piramide, waar we de burgers vinden die geraakt worden door deze beslissingen, is de situatie net omgekeerd. De mensen die het hardst getroffen worden door de negatieve effecten van het drugfenomeen, hebben het minst toegang tot het beslissingsniveau.

In maart 2008 kunnen we deze situatie publiekelijk aan de kaak stellen. Op de vergadering van de VN commissie inzake Drugs in Wenen, zal men de resultaten van de VN 10-jaren strategie presenteren. Deze strategie stelde in 1998 een wereldwijde “uitroeiing of ernstige vermindering” van de kweek van hennep, coca en papaver in het vooruitzicht.

De VN plant ondertussen een bevraging van de ‘burgermaatschappij’ bij de evaluatie van deze resultaten. Het Vienna NGO comité inzake Drugs (zie foto), dat verbonden is aan het VN bureau voor drugs en misdaad , zal in juli een driedaags NGO forum (‘Beyond 2008’) organiseren. 300 afgevaardigden van NGO’s van over heel de wereld zullen worden uitgenodigd om de VN drugstrategie te evalueren.

Deze vertegenwoordigers zullen gekozen worden via een procedure van verschillende consultatieronden over heel de wereld. De Canadese en enkele Europese regeringen, maar ook privé instellingen, zoals het Open Society Institute, zullen deze procedure financieren. De procedure wordt wel beperkt tot organisaties die “substantiële resultaten inzake drugcontrole, met nadruk op bijdrages tot de UNGASS – strategie van 1998”, kunnen voorleggen. Het doel van de dialoog is het “evalueren van goede praktijkvoorbeelden van de samenwerkings-mechanismen tussen NGO’s, overheden en de VN- agentschappen” en “het vastleggen van een reeks hogere principes, gebaseerd op de conventies en de commentaren erop", die als richtlijn zullen dienen bij toekomstige drugbeleidskeuzes.

Dit is niet echt de dialoog waarop we al zolang wachten. Deze dialoog heeft enkel tot doel de wereldwijde strategie tegen drugs te rechtvaardigen, zoals blijkt uit bovenstaande vraagstelling. Een echte dialoog zou beginnen vanaf een heel ander uitgangspunt, nl. de invraagstelling van het huidige drugbeleid: de prohibitie. De afgelopen jaren is er een hele reeks voorbeelden van manipulatie de revue gepasseerd. De VN bureaucratie, regeringen en de prohibitielobby gebruikten overdrijving, foute statistieken, slechte wetenschap, bijgeloof en zelfs flagrant bedrog en volksmennerij om deze cruciale vraag te ontlopen.

Daarom blijft ENCOD van plan om in maart 2008 een publieke manifestatie te organiseren in Wenen, tijdens de vergadering van de VN Drugscommissie. De bedoeling is om alle burgers die het drugverbod willen stoppen, te verenigen. Een beleid dat mensen de vrijheid ontneemt om zelf te kiezen welke stoffen ze gebruiken om hun welzijn en gezondheid te verbeteren, is gedoemd om te mislukken. Het moet niet verfijnd, maar herzien worden. In het geval van hennep zou het overleven van de planeet wel eens op het spel kunnen staan.

Door Joep Oomen

N.B.

ENCOD HEEFT JE STEUN NODIG:
Rekening: 001- 3470861-83 tnv ENCOD vzw - Belgium
Bank: FORTIS, Warandeberg 3, 1000 Brussels
IBAN: BE 14 0013 4708 6183
SWIFT: GEBABEBB

WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged