Custom Search

Sep 17, 2007

Onafhankelijke Spreekplaats: Vrij 28/9/2007, 't VlotOnafhankelijke Spreekplaats

vanaf nu IEDERE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND
op ‘tVlot Lange Beeldekensstraat 20 Antwerpen


Op de onafhankelijke spreekplaats spreken we over insluiting en over uitsluiting. We belichten goede initiatieven. We klagen onrecht aan. We wisselen kennis uit. We vergelijken ervaringen.


Heb je iets te zeggen? Heb je vragen?


Dat kan gaan over vinden van een woning, toegang tot sociale woningen, onwettige uitzettingen, nachtopvang, het referentieadres, de installatiepremie, gezond eten, toegang tot gezondheidszorg, psychiatrie, openbare toiletten, gratis onderwijs, huiswerkbegeleiding, leefloon, integratiecontract, toegang tot cultuur, werk, activering, onze rechten, administratieve boetes, en nog veel meer…….


Alleen weten we niet veel en kunnen we niet veel. Samen weten we veel en kunnen we veel. Als we het niet weten vragen we mensen die het weten om een uitleg te komen geven. Op de spreekplaats is niemand meer dan een ander.


Initiatiefnemer van de onafhankelijke spreekruimte is DAK, een zelforganisatie, een belangenorganisatie, een soort vakbond van kanslozen, daklozen, thuislozen, straatbewoners die streeft naar inspraak, participatie en betrokkenheid in alle zaken die ons aanbelangen. De opvolging naar hulpverlening, administratie en beleid op alle niveaus gebeurt in samenwerking met een aantal verenigingen in Antwerpen, Vlaanderen en België.


De onafhankelijke spreekplaats ondersteunt cliëntenparticipatie en patientenrechten.


DaklozenAktieKomitee

STeunpuntAntwerpseDruggebruikers


WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged