Custom Search

Sep 19, 2007

Blowen zonder gif (Knack)


18/09/2007 12:00

Cannabisteelt komt steeds vaker voor in ons land, al vormen de grote commerciële producenten een bedreiging voor de hobbykweker.

Vorige week ontmantelde de lokale politie in Merksplas nog de grootste cannabisplantage die ooit in ons land werd ontdekt. Een beter moment om een onderzoek te publiceren over cannabisteelt in Vlaanderen konden de Gentse professor Tom Decorte van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) en Pascal Tuteleers (Departement Sociaal Agogisch Werk, van de Hogeschool Gent) zich niet indenken.

De studie is gebaseerd op 89 face-to-face-enquêtes en 659 anoniem ingevulde internetenquêtes. De respondenten zijn vooral mensen die nooit meer dan 20 plantjes in één keer oogsten. Als belangrijkste redenen voor hun eigen teelt noemen ze: 'nieuwsgierigheid', 'financiële voordelen', 'verre verplaatsingen vermijden' en 'onvrede met de kwaliteit van de cannabis in Nederlandse coffeeshops'. Winstmotieven kunnen bij sommige kwekers na verloop van tijd belangrijker worden. Toch blijft de kleinschalige productie zonder commerciële motieven een niet onbelangrijk segment van de cannabismarkt. De onderzoekers achten het niet onmogelijk dat er in Vlaanderen tussen de 10.000 en de 15.000 cannabiskwekers zijn.

Een hardere, repressieve aanpak van de sector - zoals in Nederland enkele jaren geleden - heeft volgens Decorte vooral tot gevolg dat de ervaren hobbykwekers het risico niet meer nemen. 'Het gat in de markt dat zij achterlaten, wordt ingepikt door de nieuwe, professionele kwekers die een geldboete of een opsluiting incalculeren als een beroepsrisico. De winsten die met cannabisteelt te rapen vallen, zijn kennelijk zo groot dat ze na hun arrestatie gewoon opnieuw beginnen. Tegelijk krijgt de cannabisbranche een crimineel karakter.
Intimidaties, wapendracht en diefstal hebben hun intrede gedaan.'

Regulering van de markt

De commerciële kwekers zijn vaak ook minder geïnteresseerd in de kwaliteit van het product. Ze schrikken er niet voor terug om chemische voedingssupplementen te gebruiken en gif te sproeien om spint en andere plantenziektes te bestrijden.

Gezien de blijvende grote vraag naar cannabis en het gemak waarmee de plant in onze contreien gekweekt kan worden, zien de auteurs van het boek in een regulering van de markt de aangewezen oplossing om de met cannabis gerelateerde problemen in te dijken. 'De regulering van verkooppunten, productie en aanvoer lijkt ons de meest geschikte manier om de criminaliteit te bannen en de kwaliteit van het product te bevorderen', stelt Decorte. 'In Nederland merkt men overigens stilaan dat ook het gedoogbeleid maar een beperkte houdbaarheidsdatum heeft.'

Hannes Cattebeke

WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged