Custom Search

Jun 26, 2007

Enkele tips vooralleer het debat aan te gaan


Aan het begin van de discussie:


Spreek niet over regulering of legalisering.


Het huidige beleid is het doelwit.


Aan het begin van een drugsdebat is het moeilijk om regulering of legalisering te verdedigen tegenover het luisterende publiek. Het is nog geen realiteit, men kan zich er niets bij voorstellen. Het onderwerp moet eerst aan de tegenpartij opgedrongen worden. Zij moeten het huidige beleid verdedigen, wij putten uit een breed arsenaal tegen argumentatie. Het huidige beleid doet zo flagrant niét wat er beloofd wordt, dat volharding in het verdedigen van dit beleid uiteindelijk niet mogelijk is. Er komt een punt waarop de tegenpartij toegeeft dat het misschien tijd is voor een andere benadering (wat die andere benadering dan ook mag zijn).


Uiteggen wat ónze benadering is.


hoe

Evidence-based werken is in ons voordeel.


Waarmee:

- sociale kost, taxatie

- gevangenis (kostprijs, rechtsonzekerheid, behandeling onder strafrecht, …)

- algemene volksgezondheid

- georganiseerde criminaliteit

- uitsluiting, het ontbreken van rechten


We spreken steeds over ‘een redelijke benadering’ als oplossing voor het drugsprobleem. En niet ‘een redelijk oplossing’ voor het drugsprobleem.


-Met ‘benadering’ bedoelen we ‘een methode om tot een oplossing te komen’. (Een ‘oplossing’ voorstellen kan je later in het debat in moeilijkheden brengen.)-


We stellen een eerlijke en redelijke methode voor om tot een oplossing te komen: objectief evalueren. Je dwing de tegenpartij hiermee om mét ons redelijk te zijn wat in ons voordeel speelt (‘Evidence-based werken’). Doen ze dit niet, dan zijn ze genoodzaakt een steeds extremere positie in het debat in te nemen.


Is de tegenpartij niet bereid om bestaand onderzoek te accepteren, kan je aangeven dat de andere zo extreem is dat hij zelfs geen feitelijke gegevens in overweging wil nemen. Als ze wel akkoord gaan met objectieve evaluatie dan zál er een andere benadering komen omdat het aanwezige objectieve onderzoek keer op keer onze stellingen ondersteunt.Vermijd complexe argumentatie.


Veel mensen hebben een ongenuanceerde en soms ook platte mening over drugs. Het is belangrijk om zo simpel en zo begrijpbaar als mogelijk argumenten te formuleren.Het debat kan steeds in volgend kader geplaatst worden, wat ook het argument is:


Oppositie: illegale drugs veroorzaken probleem X


Wij: Waarom houd u dit probleem dan in stand? De toestand is nog veel erger dan u net zegt en u bent er zelf verantwoordelijk voor. De oplossing is Y en daar bent u tegen.HaRdCOREhARMREdUCER

WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE

 
Blog Directory - Blogged