Custom Search

Jun 25, 2008

Antwerpenaren winnen gevecht tegen de vanzelfsprekendheid van 't Stad

[Opinie] Antwerps “uitschot” wint proces tegen Stad

image216.jpg


By Koen Calliauw 24/06/2008

IndyMedia.be


Dinsdag 24 juni ’08 won het Antwerpse “Daklozen Aktiekomitee” (DAK) voor de Politierechtbank een inhoudelijk belangrijk proces. Op 1 november vorig jaar (“Alle heiligen en drugs”) voerde het DAK samen met ondermeer Free Clinic, de parochiale werking ’t Vlot en de drugverslaafden van het De Coninckplein een symbolische actie op de “Internationale Dag van de Drugverbruiker”. Een veertigtal mensen + enkele straathonden waren présent. Burgemeester Patrick Janssens niet, die zat in China naar buildings van 500 m hoog te kijken. Hij vond voor zijn vertrek nog wel de energie om de beperkte manifestatie van het “DAK”, een zelforganisatie, te verbieden…


“DAK” wint proces


De overheden die met het DAK te maken krijgen mogen zich aan het ergste verwachten. Dat is al twaalf jaar zo. “Luis in de pels van…” en bijzonder weinig geïmponeerd door “orde & gezag”. Ondanks het verbod opgelegd door de politie ging op 1 november ’07 onder een gezellig zonnetje de actie wel door. Een week later viel bij het DAK een “overlastboete” van 80 euro in de bus wegens het niet respecteren van het…samenscholingsverbod in het kader van de GAS wetgeving, de “Gemeentelijke Administratieve Sancties”. Die 80 euro was er teveel aan voor deze vertegenwoordigers van “junks” en daklozen. Betalen? Nooit! De uitspraak van de Politierechter luidt nu dat die GAS boete niet betaald moet worden, dat de administratieve proceskosten ten nadele van de Stad vallen. Zijdelings laat deze Politierechter aanvoelen dat er heel wat mis is met de GAS. Met deze uitspraak kan politiek en juridisch verder gewerkt worden.


De enige weg om een juridische oplossing te vinden was dus de Politierechtbank. Daarheen dan maar met een procedure tegen de Stad en met advocaat Edith Flamand van “Progress Lawywers Network”. Een procedure waarin ook Patrick Janssens (sp.a), als Burgemeester verantwoordelijk voor openbare orde, in zicht komt.( “Uitschot” tegen GAS” http://www.indymedia.be/nl/node/27702 ).Reeds dikwijls klaagden het DAK en anderen aan dat het Stedelijk veiligheidsbeleid ten nadele van de meer armen gevoerd wordt en ronduit discriminerend tegen de sociaal uitgesloten. Een juridische procedure inspannen tegen bvb. een boete wegens een zogenaamd verkeerd geplaatste vuilniszak is zo hoogdrempelig en duur gemaakt, dat de burger er niet aan begint en afdokt. Hier een voorbeeldje van “visie” uit de koker van Tom Meeuws, waarnemend Directeur Integrale Veiligheid van de stad Antwerpen,verantwoordelijk voor de GAS, afkomstig uit Agalav-Groen! en rechterhand van Janssens.


"Mister Propre"


Meeuws trapt eerst de voorstanders van een levende, soepele stad na. Hij trapt dus Agalev-Groen!, waaraan hij zijn carriére te danken heeft,na. Hij trapt de “Sinjoren” na, die houden van de diversiteit in de “rafelige rand”.”Mister Propre” Meeuws: “Tegenstanders van een overlastaanpak wijzen er in een filosofische bui vaak op dat overlastbestrijders de stad in feite willen uitgommen. Want een stad, het stadsleven, kan nooit harmonieus verlopen. Wrijving en conflict, ongemak en het leren omgaan met verschil behoren tot het wezen van de stad…” “Het weze duidelijk” zegt dit arrogant ventje, “we zijn in de stad die hoge retoriek…lang voorbij”. ”Wij” gaan opleggen wat “harmonieus” is en binnen de lijntjes kleurt”. Het “weze duidelijk”, Meeuws en Janssens, in deze Stad leven steeds sterker wordende krachten die jullie politiek van geregisseerde “recht & orde” aanpakken. Bijvoorbeeld het “Daklozen Aktie Komitee” en haar bondgenoten, zoals “A!A”, “Basta!”, de PVDA, de “S(r)traten Generaal”, “Ademloos”,e.a. ( http://www.basta-online.be - http://www.pvda.be/nl/home.html ) Al deze progressieve oppositionele groepen vonden elkaar en zijn goed georganiseerd om jullie te raken waar het pijn doet.


Meeuws en de politieke meerderheid willen een gladde, gecontroleerde samenleving waar “eenheidsworst” het menu vormt. Zij aarzelen niet discriminerende taal en praktijken te gebruiken. Meeuws in een “filosofische bui”:”Steden zoals Antwerpen ontvangen de komende jaren meer volk dan ooit. De spanning tussen arm en rijk,nooddruft en welstand,zal alleen maar toenemen en daarmee de vraag naar ordehandhaving en overlastbeteugeling. Het is onze overtuiging dat die spagaat almaar meer zal vragen van een lenige overheid die bereid is om overlast zonder veel poespas aan te pakken”. (Uit “Toegegeven, er is overlast in Antwerpen”, “Update in de criminaliteit, overlast en de maatschappelijke aanpak er van”- Wolters Kluwers Belgium, 2008).


“Klasse justitie”


Hier wordt bij middel van de GAS “zonder veel poespas” het recht op vrije meningsuiting aangepakt wegens het schenden van een “samenscholingsverbod” op 1 november vorig jaar. Even daarvoor kreeg de politie carte blanche om “zonder veel poespas” in te hakken op de Marokkaans bevolking. ( “Bart Debie ‘undercover’ – http://www.indymedia.be/nl/node/27947 ). Racisme, discriminatie van armen, aantasting van burgerlijke vrijheden. Ambtenaartjes als Meeuws voelen er zich in thuis, Janssens speelt in de kaart van extreem rechtse politici als Dewinter (VB). Vage begrippen als “overlast” om te beletten dat sociaal uitgesloten groepen hun eisen straat brengen. Dat was vorig jaar op het De Coninckplein glashelder. Van de flikken wordt een “lenige spagaat” verwacht om ervoor te zorgen dat de armen niet in de weg lopen van de meer rijken, die niet willen struikelen over een bedelaar of iemand die er van ellende grauw uitziet en dus “overlast” is.


Advocate Edith Flamand spreekt van een “bestuurlijke klasse justitie” daar waar de Directeur Integrale Veiligheid van Antwerpen zegt:”Kritiek op de overlastaanpak slaat in die zin om in een motie van wantrouwen ten aanzien van de bestuurskracht van steden. Dit is vanzelfsprekend noch wenselijk, noch aanvaardbaar..” Ambtenaartje Meeuws stipuleer even wat “aanvaardbaar”” zou zijn…Kritiek is dat niet! Het typeert die beleid, ook inzake de ramp met de Oosterweelverbinding en de Lange Wapper brug. Verder:” Het is niet wenselijk omdat in de renaissance die de stad nu beleeft, de verwachtingen van de burgers ten aanzien van hun lokale beleidsmakers navenant zijn. We kunnen de rol nu niet meer lossen.” Hij zegt tevens dat de Federale GAS wet bedoeld is om op “…uitputtende wijze uit te voeren…”.Niet alleen in de strijd tegen de hondendrol, maar misbruikend tegen grondwettelijke en burgerrechten. De boete die het DAK aangesmeerd kreeg is een voorbeeld van dit bewuste misbruik. Die “renaissance” zou uit de mond van Janssens kunnen komen doelend op een “propere stad” waar projectontwikkelaars poen scheppen te koste van de oude wijkbewoners, die verjaagd worden. (Sociale verdringing).


“De Stad is van de rijken!”


Het DAK won dit juridisch geding tegen de Stad. Laat dat duidelijk zijn. Het DAK moet die 80 euro niet betalen, trekt een deel van de proceskosten terug en zet samen met haar doelgroep – de “junkies” van het De Coninckplein – Tom Meeuws en Patrick Janssens voor schut. De Politierechter – Huyskens - verwerpt in zijn vonnis enkele mislukte administratieve truken van de juridische foor, aangewend door de Stad, om tot het besluit te komen dat de politierechtbank in casu de wettigheid van de Stadsbeslissing kan te beoordelen. Een onwettig gemotiveerde beslissing is een onwettige beslissing die kan vernietigd worden, wat de politierechter dan ook gedaan heeft.


Dat oordeel is in het voordeel van het DAK. Dit proces kon gezien de wetgeving slechts voor een Politierechtbank gevoerd worden. Toch is het een overwinning tegenover een politiek, juridisch ambtenaren apparaat. Het is een overwinning die uitgebreid medegedeeld zal worden aan de mensen waarover het gaat: de gemarginaliseerde, sociaal uitgesloten “junks” en “sans papiers” van het De Coninckplein die dag en nacht vervolgd worden door een flikkencorps dat zich gesteund weet door figuren als een Tom Meeuws en Janssens. De armen delen in deze overwinning. Het afgezeurd promotieverhaaltje “De Stad is van Iedereen” wordt doorprikt. De Stad is van wie de poen heeft en “de Stad” ontkent dat niet. Dat moet radicaal veranderen.


Koen Calliauw.

http://www.daklozenaktiekomitee.be

http://www.luisinpels.wordpress.com


HaRdCOREhARMREdUCER
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged