Custom Search

Nov 2, 2007

IndyMedia: Verboden actie; "Stop het Zwartschapen van Drugsgebruikers"

Lees dit artikel op IndyMedia

DSCF6332.jpg

Stijn Goossens(INPUD) met ATV.(Regionale tv zender


By John Moussiaux on 01/11/2007 - 19:02

Op de Internationale Dag van de Drugsverbruikers (1 november) hadden verschillende organisaties een herdenkingsdag op het Antwerpse De Coninckplein gepland. Het stadsbestuur verbiedt deze de dag zelf van de actie. (Toch waren ze vermeld als...organisatoren(!) "STAD",op de oproep brief van INPUD vzw,naast GOA,VOLVOX,ENCOD vzw,TREKT UW PLANT vzw en BREAKLINE PEER SUPPORT vzw. Na opstelling van een P.V. door de Antwerpse politie ging alleen een korte toespraak door, in aanwezigheid van een tiental mensen...

Dat tiental mensen waren vooral mensen die dagelijks op het De Coninckplein verblijven. Daarnaast waren er ook een zevental fotografen, een télévisie ploeg, één journalist, 2 politiemannen en 3 mensen van het gerechtelijke politie. Dus geen groot succes, maar grote belangstelling van de media. Er werden gratis sandwiches uitgedeeld.

DSCF6262.jpg

Onder de slogan "Stop het zwartschapen van druggebruikers"had INPUD iedereen uitgenodigd: druggebruikers en vertegenwoordigers van andere gemarginaliseerde groepen, professionelen, journalisten, politici, beleidsmakers en de brede samenleving (ik citeer).

Volgens de gerechtelijke politie mocht deze herdenkingsdag wel doorgaan op het Sint Janplein (500 meter vandaar), maar niet op het De Conincplein.

Verleden jaar ging deze wel door (op de Vrijdagsmarkt). Begrijpe wie begrijpen kan ...

Meer op:
www.inpud.org

DSCF6225.jpg DSCF6200.jpg
DSCF6246.jpg

Philippe De Craene(vzw Trekt uw Plant)en Koen Calliauw ,lieten hun stemmen en ongenoegen horen.

Lees ook Koen Calliauw op Indy Media Antwerpen

DSCF6233.jpg DSCF6236.jpg

Gratis drinken en eten werd geapprecieerd door de aanwezigers.

DSCF6255.jpg DSCF6293.jpg DSCF6302.jpg

Zoals beloofd mocht "de brede samenleving" hun mening ook kwijt

DSCF6174.jpg

Milena Naydenova(lid van INPUD)-we luisteren eens naar haar-:

"Eén november-de Dag voor het Herinneren van de doden voor de maatschappij bij groot en de Internationale Dag van de Gebruikers van de Drug vooe enkel klein uitgesloten deel van het.
Maar ALS u denkt tweemaal er geen groot verschil is in wat zowel de maatschappij als DU herdenken.In onze kleine uitgesloten groep-zogenaamde DU Gemeenschap-de Dood is bijna een regelmatige gast geworden,een routine-wereldwijd blijft het onder ons en neemt slachtoffers in de vormen van bloed geboren besmettingen,van ODs,van de ongecontroleerde substanties op de zwarte markt,van dakloosheid,van isolatie en wanhoop,van constante kwelling,van opsluitingen,en velen,vele andere...

En ALS u kunt enkel tweede sparen,meer en vragen:"Wat de onvergeeflijke misdaad al deze mensen is dit alles hebben doen verdienen?"en ALS u bent eerlijk genoeg de eenvoud en de belachelijkheid van het antwoord zou u zelfs kunnen blokkeren,omdat de enige misdaad van al deze mensen is dat zij op de een of andere manier te goed met niet hebben kunnen leiden De Vrije Levenstijl van de drug.

Maar duidelijk zijn er teveel ALS s.De mensen denken en kunnen niet tweemaal niet de eenvoudige waarheid zien.Zij geloven enkel in emotionele gebrulslogans Oorlog op Drugs!!!,Nul Toelerantie!!!,aangezien in de zelfde tijd blijf blind voor de massieve schade al deze beleid op om het even welk gebied van het openbare leven-oplegt openbaar de belastingen wordennutteloos besteed over vruchteloos en nonworking beleid,openbaar de instortingen van het gezondheidszorgsysteem in landen waar de IV druggebruik gedreven HIV epidermieen op een niet te beheersen manier uitspreiden,openbaar wet-handhaving en openbaar de hof systemen worden overbelast met onbelangrijk drug-gebruik verwant geval die geen ruimte voor de vervolging van de echte misdadigers in de drugoorlog verlaten-degenen die steunen bloeien van de georganiseerd misdaad en de corruptie op de hoogste politieke niveaus.

Iedereen zal het ermee eens zijn dat het onderzoek van de deskundigen en de op bewijsmateriaal-gebaseerde gegevens de redenen zouden moeten zijn tot het bepalen van beleid,niet de emotionele reacties inzake de laic meerderheid.En wij hebben het onderzoek van de deskundigen,de op bewijsmateriaal-gebaseerde gegevens,en uncountable onbetwistbare bewijzen dat ruwer de wetten op drugs de strengere problemen en de schade wirdt die zij hebben geleid tot-beginnend van gemeten in miljarden winsten van de zwarte markt van drugs,alle logische resultaten aangezien de economisch sterke georganiseerd misdaad,corruptie op alle niveaus,hoge tarieven van drug verwante misdaden,opsluitingen gebruikt,die oplossen niets dan slechts tot nieuwe misdadigers,meer systeem van het belastingbetalersgeld voor het gerecht en meer geruineerde het levens....Situatie leiden zich onmiddelijk zouden moeten voordoen de logische vraag.Waarom toen VERBOD bestaat nog blijft en stijgen?

Het antwoord is zo duidelijk zoals de tegenspraak van de felicitaties met de werkelijkheid.The VERBOD past iedereen aan.Alle partijen betrokken bij de onwettige drugmarkt krijgen hun miljard-gemeten winsten,en wat geschikter is- de maartschappij krijgt zijn staatsvijand-DE GEBRUIKERS VAN DE DRUG-gebruikelijke verdachten die moeten van alles beschuldigd=worden=die verkeerd gaat.En als het leven van wat,zelfs vele mensen,aan gelieve de stille meerderheid moet worden geofferd-laat het zijn!Wreed,droevig,maar waarheid...

Het enige antwoord wij op deze buitensporige houding kunnen geven is:"Einde Blacksheeping ons".De criminalisering is wat tot ons misdadigers niet ons substantiegebiedsdeel maakte.Het einde met het blacksheeping van de mensen die drugs-het slechts gebruiken leidt tot vrees,leidt de vrees tot haat isolatie en onderdrukkingen,die in een stijgende vicieuze cirkel van verschikking,rechtenmisbruik,kwelling,beperkingen,verhoogde misdadigheid,politieinvallen,meer vrees,meer haat,verloren burgerlijke vrijheden,verloren waardigheid,het verloren mensdom...resulteren.Geen oplossingen zijn nodig voor kunstmatig opgeleverde onbestaande problemen-zij kunnen tot groter slechts leiden knoeien en verwarring.

Dit is het eenvoudige bericht DU in Antwerpen aan hun medeburgers op 1 November wou leveren-vandaag zullen wij allemaal onze volkomen van gehouden degenen herinneren.Maar dit keer zullen wij niet alleen de nutteloze sterfgevallen van onze edelen-de slachtoffers in het meest vruchteloze en absurde oorlogs ooit lood-de oorlog op drugs maar ook eren herinneren die zelfs in een oorlog op de mensen groeiden die drugs gebruiken.En als wij erin slagen om mensen te maken ons bericht horen en zelfs voor een ogenblik over het denken-hun sterfgevallen zouden zelfs kunnen niet zo nutteloos zijn en verbods het van brandstof voorzien en het breken-punt zullen worden geopenbaard-Blacksheeping van de Mensen die Drugs!!gebruiken!"

DSCF6140.jpg DSCF6281.jpg DSCF6323.jpg DSCF6262.jpg

Anderzijde bekeken...:Regularisatie gevraagd voor vzw "Trekt uw Plant"


WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged