Custom Search

Oct 24, 2007

IDUD 2007 "Stop Het Zwartschapen Van Druggebruikers!"


International Drug Users Day (1 november 2007)

Platvormtekst


STOP HET ZWARTSCHAPEN VAN DRUGGEBRUIKERS!

Een nieuw team van belangenbehartigers van druggebruikers nodigt iedereen uit, druggebruikers en vertegenwoordigers van andere gemarginaliseerde groepen, professionelen, journalisten, politici, beleidsmakers en de brede samenleving, om deel te nemen aan "International Drug Users Day".


Het evenement vind plaats op 1 november 2007 van 2 tot 4 uur op het De Coninckplein in Antwerpen onder de slogan "stop het zwartschapen van druggebruikers".


In elke grootstad huizen er in het centrum en in de buurt van de stations straatbewoners waaronder druggebruikers. Zo ook in de Antwerpse stationsbuurt en het De Coninckplein. Deze mensen leven op en rond de pleintjes en hebben het niet makkelijk door een aaneenschakeling van factoren zoals kansarmoede, gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid, ontgoocheling, dakloosheid en sociale uitsluiting. Ze behoren tot de meest kwetsbare groepen in deze gemeenschap.


Het beleid en de media wijzen deze mensen echter aan als daders van onveiligheid. In het kader van de strijd tegen drugsoverlast stapelen politionele acties zich op. Mensen werden voortdurend verplicht zich te legitimeren. Verbale intimidaties van de kant van de politie waren schering en inslag. En daar bleef het niet bij. Mensen werden ook tegen de straat gegooid en ook op andere manieren fysiek aangepakt, zonder dat ze enige wet of reglement hadden overtreden. Zonder dat ze enige vorm van overlast veroorzaakten.


Naast toespraken en getuigenissen van direct betrokken personen worden er tijdens de manifestatie op 1 november ook flyers verspreid met daarop richtlijnen en meer gedetailleerde informatie over hoe je zelf klacht kan indienen als je slachtoffer werd. Je kan vervolgens ook een vragenlijst invullen en meewerken aan een veel breder onderzoek dat betrouwbare gegevens verzameld over publieke opinie en patronen van mensenrechtenschendingen in Belgiƫ.


Druggebruikers hebben rechten zoals iedereen die wetten en reglementen respecteert. Net als elke andere inwoner van de stad Antwerpen!


Op deze dag herdenken en eren we al de overledenen en slachtoffers van het onmenselijke en repressieve drugsbeleid en het zero tolerance beleid tegen onze peers: mensen die drugs gebruiken.


Georganiseerd door de Antwerpse organisaties van mensen die drugs gebruiken:

INPUD vzw, VOLVOX, ENCOD vzw,

Trekt Uw Plant vzw , Breakline Peer Support vzw,

Steunpunt Antwerpse Druggebruikers (STAD) , Gebruikers Overleg Antwerpen(GOA),


Gesteund door:

DAK vzw, De Pleingroep, BastA!

De Ketelpatrouille vzw, MSOC Free Clinic


WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged