Custom Search

Oct 24, 2007

Antwerp Drug Users Organizations Invite: November 1st IDUD


I D U D ’ 2 0 0 7

Een nieuw team van belangenbehartigers van druggebruikers nodigt iedereen uit :


druggebruikers en vertegenwoordigers van andere gemarginaliseerde groepen, professionelen, journalisten, politici, beleidsmakers en de brede samenleving, om deel te nemen aan de herdenkingsdag

1 NOVEMBER – “International Drug Users Day”


Het evenement vind plaats op 1 november 2007 van 2 tot 4 uur op het Coninksplein in Antwerpen onder de slogan:


Stop het zwartschapen van druggebruikers”


Contact: Stijn@inpud.org, milenanaydenova@abv.bg, philippe.decraene@gmail.com,
of bezoek de spreekplaats in ‘tVlot, Lange Beeldekensstraat 20, 2060 Anwerpen, elke laatste vrijdag van de maand van 14.30u tot 17.30uKlik onderstaande links voor de platvormtekst en de poster/flyer:

“Stop Het Zwartschapen Van Druggebruikers”

IDUD Flyer

IDUD Poster


Organisatoren:


INPUD vzw, GOA, STAD, VOLVOX,

ENCOD vzw, Trekt Uw Plant vzw, Breakline Peer Support vzwGesteund door:

DAK vzw, De Pleingroep, BastA!

De Ketelpatrouille vzw, MSOC Free ClinicWWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged