Custom Search

Oct 16, 2007

Gids voor onprofessioneel gedrag in geval van ongelukken


Een andere kijk op het prikaccident in de tuin van stedelijk ziekenhuis Stuyvenberg (Antwerpen)
Url VTM nieuws 15/10, 1° item:
http://www.vtm.be/asx/index.php?/agility/20071015_hn19
(copy en past de URL in je media speler)


Geachte,


Wij, Antwerpse activistische druggebruikers, leden van INPUD vzw (the International Network Of People Who Use Drugs), willen reageren op het onnodig en onjuist betrekken van de druggebruikersgemeenschap (door VTM journalisten en ziekenhuiswoordvoerdster) in het tragische incident met de 6-jarige jongen en de spuit in de tuin van Stuyvenberg ziekenhuis in Antwerpen.


Inplaats van onverantwoord gedrag door onverantwoordelijke injecterende druggebruikers zouden wij eerder spreken van de 'Gids voor onprofessioneel gedrag in geval van ongelukken', door de betrokken professionelen.


Het écht onverantwoorde gedrag komt in dit geval van:


Het ziekenhuispersoneel, dat er in de eerste plaats voor zou moeten zorgen dat er geen gebruikt injectiemateriaal te vinden is in de publieke ruimtes van het ziekenhuis en dat eerst en vooral preventief had moeten optreden om een vermoede HIV besmetting te voorkomen (zoals later wél gedaan werd door het Tropisch Instituut waar onmiddelijk ARV medicatie aan het kind werd voorgeschreven), inplaats van een wachttijd van 6 maanden voor te stellen en ondertussen erg gemakkelijk injecterende druggebruikers als schuldige aan te wijzen


De politie, die er blijkbaar niet in slaagde om bewijsmateriaal aan te nemen zonder het eerst te verliezen (de spuit). Onnodig te vermelden dat de spuit die later teruggevonden werd bij het Antwerpse gerecht niet meer zomaar als bewijsstuk kan worden gebruikt.


En last but not least, het meest onverantwoorde en onprofessionele gedrag komt van de VTM journalisten wiens manipulatieve propaganda (inplaats van een professionele onpartijdige reportage) enkel de maatschappelijke angst voor mensen die drugs gebruiken voed en het huidige onproductieve, repressieve zero tolerance beleid goedpraat.


En het meest beledigende voor ons, burgers en druggebruikers, is dat er door de journalisten in de eerte minuut van de zogenaamde 'reportage' er tot 2 maal toe met de vinger gewezen wordt naar injecterende druggebruikers enkel omwille van de pathetische pogingen van de ziekenhuiswoordvoerdster om het eigen falen te verdoezelen.


Als onterecht beschuldigde en ongewild betrokken partij vragen wij dat ook onze kijk op deze zaak onder de aandacht komt.


Wij staan open voor vragen, opmerkingen en debat.Hoogachtend,


Stijn Goossens

Milena Naydenova


International Network Of People Who Use DrugsInternational Network Of People Who Use Drugs


Stijn@INPUD.org

www.INPUD.org

WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged