Custom Search

Sep 5, 2007

Trekt Uw Plant Gaat DoorOp 25 april 2007 werden 5 leden van Trekt Uw Plant veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen voor het bezit van een cannabisplantje.

Drie leden kregen starfopschorting, de overige twee kregen een boete van 15 (VIJFTIEN) euro.

Wij hebben hoger beroep aangespannen tegen deze veroordeling. Deze veroordeling staat haaks op de ministeriële richtlijn van januari 2005. Die richtlijn stelt immers dat het bezit van 1 plantje, mits geen sprake is van verzwarende omstandigheden, niet vervolgd zal worden.


De zaak zal eind 2007/begin 2008 voorkomen. Onze advocaat zal zich richten op de juridische argumenten. Het negeren van de ministeriële richtlijn door het Antwerps parket en de correctionele rechtbank doet afbreuk aan de rechtszekerheid waar iedere burger recht op heeft: men moet duidelijk weten wat mag en niet mag. We zullen daarbij ook het Europees Verdrag van de Mensenrechten inroepen, waarin het begrip "rechtszekerheid" wordt omschreven.

En ondertussen, in de politiek...

Onze inschatting is dat de nieuwe oranjeblauwe regering, als die eenmaal geïnstalleerd is, haar voornemen bekend zal maken om de ministeriële richtlijn te vervangen door een wet waarin het bezit van een cannabisplant opnieuw volledig strafbaar wordt gesteld, terwijl het bezit van enkele grammen cannabis waarschijnlijk een "lage vervolgingprioriteit" zal behouden.

Naast de rechtszaak moeten we dus ook het politieke debat blijven voeden. Het model van de collectieve teelt voor eigen gebruik biedt een oplossing voor het probleem van de illegale cannabisteelt, het coffeeshoptoerisme, de uitgaven aan politionele en justitiele acties tegen cannabis etc.. We hebben genoeg argumenten om dit model te verdedigen.

Voor het einde van het jaar plannen we nieuwe acties, volg deze site voor meer nieuws..

Open dag Trekt Uw Plant op 10 november

Op zaterdag 10 november organiseren we een open dag voor leden en belangstellenden, in de Lange Lozanastraat 14 in Antwerpen vanaf 14.00 uur.

Programma

15.00 - 17.00 Algemene Vergadering van Trekt Uw Plant vzw
(iedereen is welkom, alleen leden hebben spreekrecht)

17.00 - 20.00 maaltijd en muziek

20.00 - 22.00 Informatieworkshops over cannabis en hennep

De strijd voor de "Freedom to Farm" kost geld. Met jouw steun draag je bij aan een betere toekomst voor mens en plant.


GRTS
Joep, Stijn, Philippe

*Reknr. 001- 3470861- 83**
**tav ENCOD vzw - Borgerhout **
**Vermelding: TREKT UW PLANT*


WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged