Custom Search

Jun 27, 2007

Antwoorden op specifieke vragen in het drugdebat

Antwoorden op specifieke vragen in het drugdebat


Als we drugs legaliseren/depenaliseren, dan zal iedereen aan de drugs gaan


Elk groot onderzoek naar drugsbeleid wijst uit dat er geen aanwijzingen zijn dat dit zo is. Wel of niet verbieden heeft geen invloed op het feit dát er gebruikt wordt. Er zijn landen met een soepel systeem waar de bevolking gemiddeld minder gebruikt dan landen met een repressief en andersom. Welke kant het voor een bepaald land ook op gaat, als druggebruik toch zou stijgen zou regulering nog steeds een betere benadering zijn dan repressie en strafrecht.


We hebben nood aan een gecombineerde benadering van drugs met educatie, preventie, behandeling en harde wetshandhaving.


Deze stelling is een rookgordijn. Men wil het doen overkomen alsof dat zij de meest rationele en uitgebalanceerde benadering hebben terwijl jijzelf extremistische maatregelen voorstelt. Laat hen hier niet mee wegkomen! Je schuift hun argumentatie ter zijde en verlegt de focus.


Ik ben het volkomen eens met educatie, preventie en behandeling. Het enige waar ik u niet volg is strafrecht en gevangenis. Hoeveel meer gevangenissen en gerechtsgebouwen denkt u nodig te hebben om iedereen die met illegale drugs bezig is te kunnen veroordelen? Ik denk ook niet dat strafrechterlijke repressie een oplossing kan zijn voor iets dat in wezen over gezondheid en welzijn gaat.


We moeten die drugs illegaal houden om onze kinderen te beschermen


Ik ben het volkomen met u eens dat we onze kinderen moeten beschermen. Daarom ook moeten we naar betere oplossingen zoeken dan diegene die het huidige beleid voorstelt en die duidelijk niet werken. Erger nog, dit beleid is één van de hoofdredenen waarom het net interessant is voor producenten en dealers om jongeren te betrekken bij druggebruik en -handel. Ik denk dat er een andere benaderingswijze nodig is om dit perverse systeem een halt toe te roepen.


Mijn zoon/dochter werd een psycho door die drugs. We moeten dit kwaad met wortel en al uittrekken!


(hou in het achterhoofd dat de persoon die dit zegt waarschijnlijk onder grote emotionele stress staat door hetgeen hij in dit verband meemaakte. Hou het zacht en beleefd.)


We hebben drugs zo illegaal gemaakt als kan zijn en toch blijven deze tragedies voorkomen. Het feit dat uw zoon/dochter slachtoffer werd van drugs toont op zichzelf al aan dat het huidige beleid u en uw familie niet heeft kunnen beschermen. Het enige dat bereikt wordt is dat het drugbeleid de behandeling voor verslaafden bemoeilijkt omwille van het strafrecht. Ik denk dat er betere manieren zijn om met drugmisbruik om te gaan en die misschien wél uw zoon/dochter had kunnen redden. Denkt u niet dat we toch alvast moeten onderzoeken wat mogelijk andere benaderingen zijn die misschien meer kans op succes hebben?


Ik was ooit een junkie en ik ben blij dat ik gered ben van het leven in die hel en ik weet dat drugs nooit gelegaliseerd mogen worden.


Je bent drugs beginnen gebruiken terwijl ze toch illegaal waren. Dat heeft je dus niet kunnen tegenhouden. De illegaliteit zorgt er net voor dat mensen veel te laat hulp zoeken. Er wordt een massa geld gepompt in justitie en gevangenissen. We zouden dit geld beter investeren in preventie en hulpverlening.


Je wil alles gewoon legaliseren jij fxckxng klxxtzxk!


Natuurlijk heb ik mijn eigen ideeën over wat een goede oplossing zou zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we onze knapste koppen bijeen brengen om zowel jou ideeën voor een betere oplossing als mijn ideeën in overweging te nemen. De enige manier waarop we ooit een betere benadering zullen vinden is door open en eerlijk te discussiëren over de aanwezige wetenschappelijke bewijslast en de mogelijke verschillende benaderingswijzen van het probleem.


Ze hebben dat in Zwitserland geprobeerd met het naaldenpark en het werkte niet. Ondertussen gooien ze daar gewoon weer iedereen in de gevangenis.


Dat is onzin! Zwitserland nam de afgelopen jaren het voortouw in het heroriënteren van drugsbeleid. In een volksreferendum werd onlangs met grote meerderheid beslist dat bijvoorbeeld het experiment ‘medische heroïne verstrekking’ structureel moet worden ingebed. Meer en meer Europese landen proberen een niet-criminele benadering tav drugs aan te nemen.


Waarom legaliseren we moord en overvallen en alle andere criminaliteit ook niet, dan is er geen gewoon criminaliteit meer!


Deze stelling getuigd van weinig inzicht in de zaak en is daarenboven erg beledigend voor mensen die drugs gebruiken. Druggebruik is een individuele aangelegenheid waarmee geen derden geschaad worden. Een van de dingen die het praktisch onmogelijk maken om drughandel succesvol te bestrijden is juist het feit dat inbreuken tegen de drugwet gebeuren zonder dat er benadeelden of slachtoffers in het spel zijn. Er is geen betrokken partij (zij het klant of verkoper) die zich als slachtoffer aanmeld en aangifte doet.


De echte vraag in dit debat is wat de beste oplossing is voor het probleem. Ook als we het er over eens zijn dat drugs slecht zijn blijven er de vele wetenschappelijke onderzoeken die aangeven dat het strafrecht niet de manier is om met het probleem om te gaan, maar het integendeel erger maakt.


We kunnen drugs niet legaliseren want dan geven we een verkeerde boodschap aan onze kinderen.


Hoeveel mensen moeten we nog voor het gerecht slepen om dan wel de juiste boodschap uit te zenden? Is dit echt het beste dat je kan bedenken als je een boodschap wil uitzenden naar kinderen? Als dit het enige is wat volgens u werkt, doen we er misschien beter aan om al dat geld voor gevangenissen te investeren in basislessen communicatie en opvoedkunde.


We hebben nu al zoveel problemen met alcohol en tabak. Waarom wil je daar nog een pak problemen aan toevoegen?


U mist even iets. Die drugs zijn nu reeds aanwezig. Politie en justitie moeten ook gewoon toegeven dat ze geen impact hebben op de drugsmarkt op geen enkel moment. Het gaat hem hier niet over ‘toevoegen’ aan wat dan ook. Het gaat over het vinden van een oplossing voor een probleem dat reeds aanwezig is.HaRdCOREhARMREdUCER
 
Blog Directory - Blogged