Custom Search

Oct 19, 2007

Verklaring over het internationale netwerk van activistische druggebruikers

Waarom de wereld nood heeft aan een
internationaal netwerk van activistische druggebruikers


Wij zijn mensen van over de hele wereld die drugs gebruiken. We zijn mensen die gemarginaliseerd en gediscrimineerd werden; we werden gedood, onnodig gekwetst, in de gevangenis gezet, afgeschilderd als het kwaad, en gestereotypeerd als gevaarlijk en waardeloos. Nu is het tijd om als burgers onze stem te verheffen, onze rechten af te dwingen en het recht op te nemen om voor onszelf te spreken, onze eigen woordvoerders te zijn die streven naar zelf-vertegenwoordiging en self-empowerment:

 • Om wereldwijd mensen die legaal of zogezegd illegaal drugs gebruiken de gelegenheid te geven en in staat te stellen te overleven, te groeien en onze stemmen laten horen als mensen met een zinvolle bijdrage voor alle beslissingen die een invloed hebben op onze eigen levens.

 • Om een beter begrip te verkrijgen over de ervaringen van mensen die illegaal drugs gebruiken, en in het bijzonder van de destructieve impact van het huidige drugsbeleid op drugsgebruikers én op onze niet-gebruikende medeburgers. Beter begrip is een erg belangrijk element voor de ontwikkeling van het lokaal, nationaal, regionaal en internationaal sociaal beleid.

 • Om onze eigen vaardigheden en kennis te gebruiken om anderen op te leiden en te informeren, vooral onze medegebruikers en alle burgers die zich bezighouden met drugs in onze gemeenschap.

 • Om te pleiten voor universele toegang tot alle beschikbare middelen teneinde de schade door drugs te beperken in het dagelijkse leven van mensen die drugs gebruiken, met inbegrip van i) realistische behandelingsmethoden, gepaste medische zorg voor gebruikers van verdovende middelen, ii) gereglementeerde toegang tot de drugs van farmaceutische kwaliteit die we nodig hebben, iii) beschikbaarheid van veilig consumptiemateriaal, met inbegrip van injectiespuiten en pijpen evenals iv) mogelijkheden tot de veilige afvalverwerking ervan, v) begeleiding door mededrugsgebruikers en eerlijke en recente informatie over drugs en drugsgebruik, met inbegrip van vi) veilige en hygiënische gebruiksruimten die voor velen van ons nodig zijn.

 • Om ons recht op objectieve en gefundeerde informatie over drugs af te dwingen en hoe we onszelf kunnen beschermen tegen de eventuele negatieve invloed van drugsgebruik door middel van algemene toegang tot evenwichtige en uitgebreide gezondheidsdiensten en sociale diensten, veilige en betaalbare woningen en toegang tot de arbeidsmarkt.

 • Om steun te verlenen aan plaatselijke, nationale, regionale en internationale netwerken van mensen met HIV/AIDS, hepatitis C en andere harm reduction groepen, en ervoor te zorgen dat actieve drugsgebruikers betrokken worden bij elk niveau van besluitvorming, dat we deel uitmaken van de raad van bestuur van deze organisaties en eerlijk vergoed worden voor onze onkosten, tijd en vaardigheden.

 • Om de nationale wetgeving en internationale conventies in vraag te stellen die het ons op dit moment onmogelijk maken een veilig, beschut en gezond leven te leiden.


Zeer bewust van de potentiële uitdagingen voor het uitbouwen van een dergelijk netwerk willen we:

 • Waardering en respect voor diversiteit en de verschillende achtergronden van elk van ons, erkenning voor onze kennis, vaardigheden en bekwaamheden, en het creëeren van een veilige en ondersteunende omgeving binnen het netwerk ongeacht de drugs die we gebruiken of de manier waarop we drugs gebruiken.

 • Informatie verspreiden over ons werk teneinde de ontwikkeling van gebruikersorganisaties in gemeenschappen/landen waar deze organisaties niet bestaan te ondersteunen en aan te moedigen

 • Tolerantie, samenwerking en medewerking bevorderen, en zorgen voor een cultuur van solidariteit en actieve participatie.

 • Democratische principes en een structuur creëren die een maximale participatie in de besluitvorming bevordert.

 • Maximale solidariteit met speciale aandacht voor hen die bijzonder gevoelig zijn voor onderdrukking op basis van geslacht, seksuele geaardheid, sociaal-economische status, godsdienst, enz.

 • Ervoor zorgen dat mensen die drugs gebruiken niet in de gevangenis belanden en dat zij die toch in de gevangenis belanden evenveel recht hebben op gezonde en eerbiedwaardige voorwaarden en behandelingen, met inbegrip van drugshulpverlening en toegang tot gezondheidsbevorderende materialen zoals injectiespuiten en condooms en medische behandelingen of ten minste een behandeling die identiek is aan wat men buiten de gevangenis zou krijgen.

 • Terechtstellingen en andere onmenselijke behandelingen van mensen die wereldwijd drugs gebruiken, in vraag stellen en bestrijden.

De uitbouw van een dergelijk netwerk is nodig omdat groepen onderdrukte mensen nooit bevrijdt worden zonder de betrokkenheid van hen die rechtstreeks door deze onderdrukking werden getroffen. Door collectieve acties willen we vechten om bestaande plaatselijke, nationale, regionale en internationale drugswetten te veranderen en een evidence-based drugsbeleid formuleren dat de mensenrechten en de menselijke waardigheid respecteert in plaats van een moraliserend beleid gebaseerd op stereotypes en leugens.


The International Drug User Activists Network
30 April 2006, Vancouver - Canada
WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore 
Blog Directory - Blogged