Custom Search

Sep 11, 2007

WENEN 2008: Tien Jaar Later


published vrijdag 7 september 2007 10:10, door Martin Veltjen. update dinsdag 11 september 2007 11:25

Alle versies van dit artikel:

NEEM DEEL AAN HET WERELDDORP VOOR EEN ANDER DRUGBELEID

Op de speciale sessie van de VN Algemene Vergadering in New-York in juni 1998 stippelden de regeringen van de wereld een 10 jarenplan uit om belangrijke en meetbare resultaten voor te leggen in de strijd tegen drugs tegen 2008.


Zo werd er onder andere een strategie ontworpen om de illegale kweek van coca, cannabis en opium tegen 2008 volledig of grotendeels uit te roeien.


De VN-Commisse over verdovende middelen komt in maart 2008 samen in Wenen om de resultaten van deze strategie te bespreken.


De afgelopen 10 jaar is voor iedereen duidelijk geworden dat deze strategie volledig mislukt is, zelfs in de landen die de doelen het hardnekkigst nastreefden. Vraag en aanbod op de drugmarkt stijgen systematisch in heel de wereld, soms zelfs spectaculair zoals in Afghanistan. Ondertussen heeft het drugverbod geleid tot gewelddadige conflicten, schending van mensen- en burgerrechten, criminalisatie en stigmatisatie van hele bevolkingsgroepen, sociale en gezondheidsrampen, zoals de verspreiding van HIV. Het heeft ook geleid tot de stijging van de georganiseerde misdaad.


Het uitroeien van planten is een bedreiging voor de biologische en culturele diversiteit van de planeet. Hennep, cocabladeren en opium hebben veel toepassingen op medisch en voedingsgebied. Het legaal verbouwen van deze planten kan kleinschalige, niet gesubsidiëerde en duurzame landbouw steunen.


Wenen 2008 is de perfecte gelegenheid voor alle burgers die nieuwe oplossingen willen voor het wereldwijde drugprobleem.In maart 2008 kunnen we de wereld laten zien dat er meer te vrezen valt van het drugverbod dan van een gereguleerd alternatief.


Wij plannen een 3 daags ‘Werelddorp voor een ander drugbeleid” in Wenen tijdens de zitting van de VN commissie. (de definitieve data worden bevestigd in oktober).


Hierbij vragen we je om mee te werken aan een van de volgende activiteiten in dit dorp:


1. Een tentoonstelling over de cultuur en het nuttig gebruik van planten die door VN drugconventies werden verboden.


We rekenen op de aanwezigheid en/of de medewerking van bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van hennepbeurzen in Europa, maar ook aan bedrijven en organisaties die ijveren voor het nuttig en verantwoord gebruik van hennep/cannabis, paddo’s, cocabladeren etc.


2. Een wetenschappelijke conferentie om het huidige drugbeleid te onderwerpen aan een psycho-analyse. Is het drugverbod gebaseerd op een primitief instinct dat zijn nut al lang geleden heeft verloren?


We rekenen op de aanwezigheid van experts (onderzoekers, vertegenwoordigers van getroffen gemeenschappen etc.) die een ander licht kunnen werpen op het waarom van het aanhoudende drugverbod in weerwil van de vele bewijzen die aantonen dat dit verbod een totale mislukking is.


3. Een manifestatie naar het VN gebouw in Wenen: Genezing in plaats van Oorlog


Wij hopen op de aanwezigheid van duizenden activisten, en steun van muzikanten en artiesten.


In 2003 organiseerde ENCOD een gelijkaardige happening tijdens de halftijdse evaluatie van de strategie die in 1998 werd afgesproken.


Als je met ons wil samenwerken bij de organisatie van deze manifestatie, contacteer ons dan liefst voor 8 oktober 2007. Binnenkort volgt meer nieuws.


We hopen snel van je te horen!


ENCOD - Lange Lozanastraat 14 - 2018 Antwerpen - België

Tel: +32 (0)3 293 0886 - Mob: +32 (0)495 122 644

E-mail: info@encod.org


WWW.HaRdCOREhARMREdUCER.BE
DrugWarLog
ArtCoreFromTheHardCore


 
Blog Directory - Blogged