Custom Search

Jun 29, 2007

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGBELEID IN EUROPA NR. 31. JULI 2007vrijdag 29 juni 2007, door Joep

HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGBELEID IN EUROPA

NR. 31. JULI 2007

GROW LOCALLY – ACT GLOBALLY

Van 22 tot 24 juni vond de ENCOD Ledenvergadering plaats in Antwerpen. Zo’n 40 vertegenwoordigers uit 12 landen namen deel aan een driedaagse marathon van ideeën en mogelijke acties voor de komende 9 maanden, tot aan het evenement dat we in maart 2008 in Wenen willen organiseren.


De Freedom to Farm campagne blijft onze belangrijkste boodschap. In Europa is de focus van deze campagne op cannabis gericht, maar bij de VN in Wenen kunnen we ook naar andere planten verwijzen. De campagne kan concreter worden met de oprichting van Cannabis Social Clubs, een model voor de teelt en de distributie van cannabis binnen niet-commerciele, ecologische en gecontrolleerde circuits.


Daar waar het tot een rechtszaak is gekomen tegen CSC’s (Spanje, België) hebben rechters het bestaan van een CSC als legitiem model geaccepteerd. In Spanje is Pannagh vrijgesproken, in België is Trekt Uw Plant tot symbolische boetes veroordeeld. Ook hebben locale overheden interesse getoond in het CSC-model. Zij begrijpen het nut van een gecontrolleerde teelt van cannabis, als iets waaraan mensen echt behoefte hebben, vooral nu er verhalen zijn over slechte kwaliteit cannabis. Dit zijn belangrijke precedenten voor nieuwe CSC-soortige initiatieven.


De CSC’s kunnen worden opgezet volgens locale praktijken en wetgeving. Ook in landen waar de teelt nu nog onmogelijk is, kunnen “virtuele” CSC’s worden opgericht om het idee te promoten. In plaats van planten zouden zij (juridische en andere) diensten kunnen leveren aan hun cliënten; in de UK (LCA) en Spanje (Amigos de Maria) zijn ervaringen met deze actiemiddelen. Ook het gratis uitdelen van hennep/cannabiszaden behoort tot de mogelijkheden (zie de ervaringen van de Polish Hemp Lobby).


Onze verwachtingen moeten niet te hoog liggen. Cannabisactivisten zijn nog niet erg goed georganiseerd, en door de stigmatisering is er een zekere mate van politieke moed voor nodig om publieke acties te organiseren. Ook ondervinden vele cannabisgebruikers nauwelijks enig probleem en het idée van politieke actie om het debat voor regulering vooruit te helpen komt niet bij hen op.


Het opzetten van een CSC die daadwerkelijk in de vraag naar cannabis van haar leden voorziet is niet gemakkelijk. De regels van de vereniging moeten goed gecontrolleerd worden om enig doorsluizen van cannabis naar de illegale markt te voorkomen. Als van dat doorsluizen sprake zou zijn, zou dat natuurlijk onmiddellijk als munitie dienen voor de tegenstanders van het CSC model. Natuurlijk werd ook uitgesproken dat het nooit ENCODs verantwoordelijkheid kan zijn om te garanderen dat er geen illegale activiteiten in een CSC plaatsvinden.


We zouden enige impact in de media kunnen veroorzaken als we de CSC’s in verschillende landen presenteren in een tijdsspanne van enkele maanden, eindigend met het evenement in Wenen in maart 2008.


Het plan is om in oktober te starten, en volgens een agenda te werken die van land tot land gaat, met een flyer in verschillende talen waarin de belangrijkste punten worden uitgelegd: een collectief, gesloten systeem dat uitsluitend produceert wat nodig is voor de persoonlijke consumptie van de leden.. Geen export, geen doorsluizen naar de illegale markt, geen toegang voor minderjarigen, geen handel.


Alle groepen die zouden willen deelnemen aan deze campagne en een (virtuele of daadwerkelijke) Cannabis Social Club in hun land willen oprichten worden gevraagd om een evenement in hun land te organiseren tussen 1 oktober 2007 en 15 maart 2008, en het ENCOD secretariaat hierover te informeren voor 1 september. Deze informatie kan zodoende op de flyer worden gezet die in september zal worden geproduceerd.


In Wenen zelf is het ons doel om de manier zelf waarop drugsbeleid wordt bepaald aan de kaak te stellen, om onze regeringen te dwingen de lessen van UNGASS 1998 te bespreken met hun burgers. In de VN vergadering in Wenen zal een rapport worden gepresenteerd over de verwezenlijkingen van internationale drugsbestrijding in de afgelopen tien jaar, en tot maart 2009 hebben de regeringen de tijd om hun conclusies aan dit rapport te verbinden.


Wenen 2008 zal een politiek evenement worden als wij het er van maken. Natuurlijk zal het promoten van het publieke debat in de landen effectiever zijn dan het promoten van het debat in de straten van Wenen. Maar juist Wenen 2008 kan het startsein voor het nationale debat worden.


De plannen voor Wenen houden onder andere in: het publiceren van een officieel rapport over de drugssituatie in de wereld, in samenwerking met andere organisaties en met dezelfde formaliteit gepresenteerd als het officiële rapport, de organisatie van een driedaagse manifestatie met een conferentie, een demonstratie, de inwijding van een monument en een Algemene Vergadering van ENCOD leden in de stad Wenen gedurende de vergadering van de UN Commissie Verdovende Middelen. We kunnen "Wenen 2008" gebruiken om de Internationale Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid te reactiveren, die in 1998 werd opgericht, en de essentiële vragen stellen: wat is de reden dat mensen drugs gebruiken, welke rol spelen zij in de geschiedenis van de mensheid?


Ook werd een nieuw ENCOD bestuur gekozen. Behalve Virginia Montañes, Marina Impallomeni en Joep Oomen zijn de nieuwe bestuursleden Freek Polak, Andre Fürst en Jan Ludewig. Timothy Gluckman zal beschikbaar zijn als contactpersoon voor alle leden die kritiek op het functioneren van het bestuur hebben en dit om een of andere reden niet direct aan het bestuur kunnen melden.


Tenslote bespraken we het komende dialoogproces dat georganiseerd zal worden door de Europese Commissie voor het eind van 2007. Voor 17 augustus moeten alle organisaties die aan dit proces willen deelnemen een aanvraag hiervoor indienen. We zullen als ENCOD deze aanvraag indienen en al onze leden vragen dit te doen. We moeten positief zijn, maar ook kritisch. Als de uiteindelijke dialoog niet meer voorstelt dan nog maar eens een chatclub, moeten we voorbereid zijn om ook buiten de dialoog te opereren.


Werkgroepen zijn opgericht om deze plannen verder op te volgen. Het verslag van de vergadering zal binnenkort beschikbaar zijn.


Door: Joep Oomen

N.B.

ENCOD HEEFT UW STEUN NODIG: Rekeningnr: 001- 3470861-83 Att. ENCOD vzw - België Bank: FORTIS, Warandeberg 3, 1000 Brussels IBAN: BE 14 0013 4708 6183 SWIFT: GEBABEBB 
Blog Directory - Blogged